archive
Architecture City - 06

Architecture City - 06

catja edens

airdate: -

De Nacht
Architecture City gaat op pad in de nacht. Als de zon onder is, tonen stad en gebouwen zich van een andere kant. Kantoren, winkels en bedrijven lopen leeg, het lawaai van verkeer verstomt, mensen trekken zich terug in hun huizen. Op andere plekken komt de stad juist tot leven en biedt de nacht een enscenering voor alles wat het daglicht niet verdragen kan. Wat betekent de nacht voor de architectuur?

Architecture City praat met Edwin Gardner (Monnik), medeoprichter van de Rotterdamse Academie voor Stadsastronauten (RASA). Hij is ervan overtuigd dat de stedeling baat heeft bij minder licht en meer nacht en sterren. ‘Dark Sky Parks’ als het Waddengebied herinneren ons eraan dat wij passagiers zijn op het ruimteschip aarde. Iris Dijkstra (LEK Architecten) is lichtarchitect. In het Nachtlab doet zij samen met Gardner en andere ontwerpers en wetenschappers ontwerpend onderzoek naar duisternis in de stad. Wat doet licht met mens, dier en plant?

Ook spreekt Architecture City met de Finse architect Teemu Hirvilammi, oprichter van HIrvilammi architects en visiting professor van Guandong University of Technology. Hoe is het om architectuur te maken voor een land waar het ‘s winters zestien uur lang donker is? Fotograaf Frank Hanswijk vertelt over zijn tochten in de nacht. Hij maakte nachtschappen van Rotterdam, Keulen, Oostende en Zaragoza. In zijn foto’s zien we het andere gezicht van de stad: wat overdag sleets en alledaags is, toont ’s nachts zijn duistere schoonheid. Tussen de gesprekken: miniaturen over architectuur en de nacht.

Foto: "Nachtschap 18" — Frank Hanswijk